Disclaimer

Tandzorg Apeldoorn verleent u hierbij toegang tot de website tandzorgapeldoorn.nl. Op de website worden door Tandzorg Apeldoorn teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door Tandzorg Apeldoorn en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegstaan zonder toestemming van Tandzorg Apeldoorn en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

Tandzorg Apeldoorn aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.

De volgende persoon wil graag een afspraak inplannen:

Achternaam :  [achternaam]
Voornaam :  [voornaam]
Geboortedatum :  [geboortedatum]
:
Telefoon : [telefoon]
Mobiel : [telefoon]
E-mailadres : [e-mail]
BSN : [bsn]
Adres : [adres][postcode[plaats]
:
Verzekering : [verzekering]
Inschrijfnummer : [inschrijfnummer]
Nieuwe patient : [nieuwe-patient]
Klacht : [klacht]
Reden afspraak : [reden-afspraak]


Dit bericht werd verstuurd vanaf de website www.tandzorgapeldoorn.nl