Klachtenafhandeling

Als u een klacht heeft over uw tandarts …

U ben vrij om uw klacht neer te leggen waar u wilt.

Meestal kan een gesprek met uw tandarts vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en uw tandarts krijgt de mogelijkheid om het hoe en waarom van de behandeling uit te leggen. Meestal is dit afdoende en wordt samen tot een oplossing gekomen. Leg afspraken schriftelijk vast, zodat daar achteraf geen onduidelijkheid over kan bestaan. Spreek eventueel een termijn af. Soms komt het echter voor dat het vertrouwen hierna nog niet goed is hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om u te wenden tot een andere tandarts, die een second opinion (tweede mening) kan geven.

De second opinion

U kunt een andere tandarts consulteren, om diens mening over het probleem te vragen. Wellicht is deze mening aanleiding voor u of uw tandarts het eigen standpunt te heroverwegen. U kunt deze tandarts vragen om een bemiddelde rol te spelen. De kosten voor de second opinion zijn voor uw rekening.

Als u er samen niet meer uit kunt komen staan er verschillende wegen open.

De zorgverzekeraar.

Leg dan uw klacht schriftelijk neer bij de zorgverzekeraar. De adviserend tandarts kan uw tandarts – indien nodig – aan spreken op de kwaliteit van de geleverde prestatie en de wijze van afhandeling van de klacht.

Bent u nog niet tevreden over de geboden oplossing?

Uw tandarts is lid van de ANT. U kunt uw klacht schriftelijk voorleggen aan de Klachtencommissie van de ANT. Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een tandarts verplicht om een klachtenregeling te hebben. Uw tandarts kan u een klachtenformulier geven.